Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje poskytované návštěvníkem jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnou legislativou České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a zákonem o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. Jsme připraveni také na Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, tak zvané “GDPR”. 

Na webu rodinnedomyvcelna.cz probíhá sběr osobních údajů přímo od subjektu (vyplníte kontaktní/rezervační formulář). 

Web rodinnedomyvcelna.cz ani správce webu nesbírá osobní údaje a nepředává dalším příjemcům ani správcům. 

Níže najdete kontakt na pověřenou osobu, která má ve společnosti Venture Development s.r.o. ochranu osobních údajů na starosti, technické informace o zpracování a zabezpečení osobních údajů.

Osobní údaje získané od subjektu

1. kontaktní formulář

Na více místech webu rodinnedomyvcelna.cz je tento standardní kontaktní formulář. Slouží osobám, které mají zájem o byty nabízené na tomto webu. Povinná pole pro odeslání formuláře jsou jméno, příjmení, emailová adresa a vzkaz pro rodinnedomyvcelna.cz. Tyto informace jsou pouze zaslány na náš email a nikam se dále neukládají. Povinnost těchto polí je z důvodu lepší zpětné vazby a co nejrychlejší komunikace.

2. rezervační formulář

Na webu rodinnedomyvcelna.cz jsme pro Vás zřídili rezervační formulář. Povinná pole pro odeslání rezervačního formuláře jsou jméno, příjmení, emailová adresa a vzkaz pro rodinnedomyvcelna. Tyto informace jsou pouze zaslány na náš email a nikam se dále neukládají. Povinnost těchto polí je z důvodu lepší zpětné vazby a co nejrychlejší komunikace.Tento nezávazný rezervační formulář má za úkol rezervovat předmětnou bytovou jednotku na určitý čas a tím zamezit ostatním uživatelům opětovnou rezervaci. Po uplynutí rezervační doby, pokud nedojde k uzavření rezervační smlouvy se společností Venture Development s.r.o., se předmětný byt uvolní k další rezervaci.

Pověřená osoba pro ochranu osobních údajů

Firma Venture Development s.r.o. nemá povinnost zřídit funkci pověřence pro ochranu osobních údajů (ve smyslu článku č. 37 - "Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů") Pro dotazy týkající se ochrany osobních údajů nás prosím kontaktujte na emailu rodinnedomyvcelna@gmail.com